Trainingen scholen

Lesgeven is veel meer dan het leren van rekenen en taal
  
Veel kinderen met speciale problematiek gaan niet meer naar het speciaal onderwijs maar zitten op een gewone basisschool. Deze kinderen behoeven gerichte zorg en aandacht. Als onderwijzer moet je orde bewaken, een lesprogramma afdraaien en kwaliteit leveren en dan ook nog extra aandacht geven aan de zorgleerlingen. Groeit het u boven het hoofd en is er geen goede sfeer meer in de klas? Bepalen de kinderen hoe de dag verloopt of krijgen de zorgleerlingen niet voldoende aandacht? Dan kan een creatieve training helpen. 
  
Door middel van een creatieve training krijgen de kinderen de ruimte om hun gevoelens te uiten. De onderlinge patronen in de groep worden zichtbaar en gezamenlijk gaan we op zoek naar hoe de groep op een positievere manier met elkaar om kan gaan. Er worden sociale vaardigheden geleerd en dat helpt de kinderen om beter met zichzelf en anderen om te gaan.
  
Ik heb ruime ervaring met moeilijke groepen binnen de hulpverlening. Ik schreef o.a. het boek 'Spelenderwijs', een creatieve groepsmethodiek te gebruiken voor kinderen in de hulpverlening. In aangepaste vorm is deze methodiek bruikbaar binnen het onderwijs. Op deze manier kan ik een brug slaan tussen hulpverlening en onderwijs.
  
Werkwijze
In eerste instantie heb ik een gesprek met de leerkracht van de groep. Gezamenlijk bepalen we de doelen waaraan we met de groep en leerkracht willen werken. Vervolgens schrijf ik een lesprogramma op maat en samen met de leerkracht geef ik de training. Daardoor leert de leerkracht om zelf ook kleine, creatieve, speelse interventies aan te bieden en hoe het groepsproces positief beïnvloed kan worden.
  
Praktijkvoorbeeld:

 

Deze vaardigheidskaart is voor een hooggevoelig kind. Op het moment dat de leerkracht ziet dat het kind overprikkeld wordt, attendeert hij het kind op de vaardigheidskaart die in de klas aanwezig is. Op die manier leert het kind steeds beter zijn eigen problemen op te lossen. En kan de leerkracht verder met les geven.


   
   

 


Aanmelding
Voor vragen of aanmelding kunt u mailen of bellen.
tel: 06-24111962