Trainingen voor instellingen

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Wat is een creatieve training?

Ervaart u dat de samenwerking binnen uw team niet gladjes verloopt? Gebeuren er dingen waar u als leidinggevende geen grip op heeft? Zijn er vastgeroeste patronen ontstaan die maar moeizaam te doorbreken lijken? Of wilt u het beste uit uw medewerkers halen? Dan biedt een creatieve teamtraining mogelijkheden tot verandering.
 
Waarom een creatieve teamtraining?
Interactie bestaat slechts voor maximaal 30% uit verbale communicatie. Om problemen binnen een team of instelling op te lossen, werk ik met totale interactie.  Naast gesprekken maak ik gebruik van creatieve methodes. Wat met woorden niet gezegd wordt, wordt op deze manier zichtbaar.
 
De werkwijze
Allereerst heb ik 1 of 2 gesprekken met de opdrachtgever met als doel de problemen  en de bijbehorende wens tot verandering zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Tijdens de training wordt er gewerkt met theoretische modellen en met doelgerichte creatieve opdrachten.  Gezamenlijk gaan we daarover in gesprek. Door vervolgopdrachten nodig ik mensen uit om te oefenen met ander gedrag.
Dit wordt ervaren als een plezierige, snelle en efficiënte manier om problemen binnen een team inzichtelijk te maken en veranderingen worden mogelijk.
 
praktijkvoorbeeld
 

 

 

Op deze foto zie je een groot bouwwerk van spekjes en spaghetti. Het was een wedstrijd wie het hoogste bouwwerk maakte. Er waren vier groepen. Twee groepen kregen een positief geformuleerde opdracht en twee groepen kregen een negatief geformuleerde opdracht. Ook werd er tijdens de opdracht positieve en negatieve feedback gegeven. De teams met de positieve opdracht en feedback hebben gewonnen. Deze oefening was een mooie opstap om te praten over de negativiteit die in dit team heerste.

 


Voor wie is een training?
De training is geschikt voor elke instelling of bedrijf. Een teamtraining kan gericht zijn op problemen rondom samenwerking, communicatie, leiderschap, teamontwikkeling, macht, visie/toekomstbeeld of conflicthantering.
 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen. Er kan dan vrijblijvend een eerste gesprek plaats vinden en een offerte gemaakt worden.
 
 
Aanmelding 
tel 06-24111962