Creatieve therapie/coaching voor kinderen

Als kinderen niet meer lachen en gelukkig zijn, is dat toch onze eerste prioriteit.   
 

 
Creatieve therapie/coaching
Kinderen willen blij en gelukkig zijn, opgroeien in harmonie en vrolijk spelen met andere kinderen. Als dat bij uw kind niet het geval is dan is creatieve therapie/coaching wat voor uw kind.
In een veilige en warme sfeer krijgen kinderen creatieve opdrachten zoals tekenen, schilderen, kleien, uitbeelden, meditatie en spel. Dit is voor kinderen een natuurlijke manier om zich te uiten waardoor dit goed aansluit bij hun belevingswereld. De tekeningen of werkjes vormen het uitgangspunt voor een gesprek met uw kind. Hierdoor leren kinderen om te gaan met gevoelens als onzekerheid, verlegenheid, (faal)angsten, boosheid of verdriet. Ze leren om die gevoelens een plek te geven. Ze leren hoe ze beter met zichzelf en anderen om kunnen gaan. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en staan ze positiever in het leven.
 
Wat is de rol van ouders?
Ouders worden nauw bij de therapie/coaching betrokken. Gezamenlijk worden de doelen bepaald en het is wenselijk dat één van de ouders bij de sessies van het kind aanwezig is. Zo wordt de therapie/coaching een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het helpt ouders om hun eigen kind te helpen. Als ouder ben je immers het allerbelangrijkste voor je kind.
 
Voor welke kinderen is creatieve therapie/coaching geschikt?
Creatieve therapie/coaching is geschikt voor kinderen die wat te verwerken hebben. Het is voor kinderen die willen leren hoe ze zich beter staande kunnen houden of wat ze kunnen doen in moeilijke situaties. Ik geef hen  handvatten om blijer te worden, om zelfverzekerder te worden en meer van zichzelf te houden.
 
Voorbeelden van problemen waar aan gewerkt kan worden zijn: 
 
Kosten
De kosten van een sessie zijn 65 euro. U krijgt daarvoor effectieve hulp op maat. 
Bij enkelvoudige problematiek zijn er ongeveer 8 sessies nodig. Bij meervoudige problematiek ongeveer 12 sessies.
Doordat u als ouder bij de sessies aanwezig bent leert u zelf de 'tools' om uw kind te helpen, dat maakt dat het bij mij korte trajecten zijn.
 
 
Aanmelding
tel 06-24111962
e-mail: info@margoscreatievepraktijk.nl
 
 
Praktijkvoorbeeld
 
  Dit is een tekening van een jongen van 6 jaar met faalangst.  Ik heb lichaamsbewust met hem gewerkt. De jongen heeft een denkbeeldig zaadje van vertrouwen in zijn hart geplant. Hier tekent hij hoe het zaadje al gegroeid is. Dit laat zien dat hij dus al veel zelfverzekerder is geworden.